Vores haves filosofi bag "Smag Orø"

Smag Orøs inspiration til biavl tager udgangspunkt i det delikate naturprodukt, som vores biavl ender ud med.

Vi arbejder så skånsomt som muligt med bierne altid med fokus på biernes nytteværdi og på at værne om honningens kvalitet.

Vores haves filosofi bygger på bæredygtig grøn biavl med respekt for naturen.

For ikke at forurene honningen med fremmede stoffer anvender Smag Orø ikke pesticider eller antibiotika mod de skadegørere, som bierne nu engang belastes af. Smag Orø bekæmper skadevoldere i bifamilierne med organisk syre, som ikke er et fremmedstof i honningen, men er at finde i honningen naturligt. 

Smag Orø betragter fodersukker som forurening af honningen. Derfor fodrer vi aldrig bierne i den periode, hvor de samler honning. Sukker anvendes kun i forbindelse med indvintring af bierne, når sæsonen for nektar- og pollensamling stopper.

Vores honning indeholder ikke voksplader, som benyttes til indvintring og yngel.

”Smagen af Orø" skabes ene og alene af nektar samlet fra have, mark og fjordeng. 

 
 
 
Smag Orø ApS - Daniela & Hans Jakob Arli Sørensen | Nørrestængevej 26b, 4305 Orø - Danmark | Tlf.: 31620998 | smagoroe@mail.dk